Bartosz Baca w TVN CNBC

W ubiegłym tygodniu Bartosz Baca, Partner w BBSG, był gościem programu 90 minut w TVN CNBC.

Bartosz pytany był o możliwe konsekwencje dla branży lotniczej wynikające z objęcia jej unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2. Dyskusja dotyczyła również planowanego przez Komisję Europejską zamrożenia funkcjonowania pewnych elementów tego systemu na okres najbliższego roku oraz możliwości osiągniecia globalnego porozumienia w tym zakresie.