Artykuł Bartosza Bacy nt. wpływu transportu lotniczego na rozwój gospodarczy

Na stronie Polskiego Rynku Transportu Lotniczego (www.prtl.pl) opublikowany został pierwszy z serii artykułów na temat zagadnienia wpływu transportu lotniczego na rozwój gospodarczy regionów, którego współautorem jest Bartosz Baca.

W artykule tym nasi eksperci starają się odpowiedzieć na pytanie o rolę jaką ogrywają lotniska dla rozwoju gospodarczego regionu i o możliwych metodach pomiaru tego wpływu.

http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly,6745,1