Zespół

Łączymy potrzeby i możliwości lokalnego rynku z międzynarodowym standardem usług. Zapewniamy osobiste zaangażowanie naszych ekspertów w pracę dla każdego z naszych Klientów.

sebastian-gosciniarek

połącz

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą lotniczą. Pracowałem dla lotnisk, linii lotniczych, firm handlingowych, samorządów i instytucji rządowych, inwestorów prywatnych w Polsce i w regionie CEE. Realizowałem projekty doradcze obejmujące zagadnienia strategiczne, rozwojowe, plany biznesowe, finansowanie i współpracę z inwestorami i podmiotami prywatnymi.

Szczególnie angażuję się w planowanie rozwoju działalności lotnisk, współpracę przewoźników i lotnisk, rozwój połączeń lotniczych, poprawę connectivity, współpracę różnych środków transportu. Pracuję też nad projektami z zakresu rozwoju gospodarczego i wpływu komunikacji lotniczej na atrakcyjność inwestycyjną regionów i miast. Interesują mnie zagadnienia wpływu działalności lotniczej na rozwój gospodarczy i społeczny – powiązanie wyzwań rozwojowych dla kraju i regionów z działaniami biznesowymi na poziomie poszczególnych podmiotów.

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota – Carlson School of Management, gdzie zdobyłem tytuł MBA.

bartosz-baca

połącz

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Jestem też ekspertem Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego. W pracy dla sektora lotniczego staram się poszukiwać nowych modeli wzrostu przychodów pozalotniczych i synergii we współpracy pomiędzy firmami lotniczymi a podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu tej branży. Fascynuje mnie obszar związany z poprawą doświadczenia pasażerów i innowacyjne podejście do tworzenia nowych usług dla pasażerów.

Pracuję dla jednostek sektora publicznego, które usprawniają swoje systemy przyciągania inwestycji i chcą bardziej skutecznie stymulować rozwój gospodarczy miast i regionów.

Wcześniej pracowałem w zespole Transportu Infrastruktury i Sektora Publicznego w PwC. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes 1 we Francji oraz Studiów Podyplomowych: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

wojciech_lawniczak

połącz

Jestem praktykiem z siedemnastoletnim doświadczeniem we współpracy z sektorem prywatnym i publicznym. Moderuję procesy innowacyjne w firmach, organizacjach i instytucjach, jestem trenerem i wykładowcą, zarządzam projektami związanymi z innowacją. Doradzam w rozwoju, realizując projekty z obszaru: strategii, modeli biznesowych, marki, innowacji, design management, service design, design thinking. Wśród nich np. projektowanie systemów obsługi inwestorów i innych usług publicznych, zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów, strategie i modele rozwoju, poprawa doświadczenia odbiorcy usługi (pasażera, turysty, pacjenta, klienta itd.).

Jestem członkiem Service Design Network – globalnej organizacji zrzeszającej projektantów usług oraz współzałożycielem Service Design Polska – grupy konsultingowej działającej w obszarze innowacji w usługach.  Ukończyłem filologię germańską na UAM, PR na UEP, Chartered Institute of Marketing oraz Design Management/Zarządzanie Innowacją na SWPS.

david-king

Jestem niezależnym ekspertem w zespole BBSG gdzie zajmuję się rozwojem strumieni przychodów pozalotniczych dla portów lotniczych. W mojej pracy koncentruję się na tworzeniu wartości w oparciu o działalność komercyjną prowadzoną w portach lotniczych na całym świecie. Specjalizuję się w doradztwie i pracy z udziałowcami i zarządami portów lotniczych, podmiotami prowadzącymi działalność handlową, operatorami turystycznymi i gastronomicznymi.

Moje doświadczenie obejmuje działania związane z analizowaniem ścieżki pasażera, planowaniem optymalnego wykorzystania powierzchni komercyjnej, poszukiwaniem najlepszych rozwiązań w zakresie współpracy pomiędzy portami lotniczymi a najemcami w Europie, Stanach Zjednoczonych, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Przez prawie 20 lat pracowałem w branży lotniskowej, turystycznej i hotelarskiej  na stanowiskach menedżerskich i zarządczych. Jako przewodniczący rady dyrektorów Alpha Airports Group Plc byłem odpowiedzialny za całość działalności grupy w zakresie Tax & Duty Free, sprzedaży na pokładzie samolotów i działalności cateringowej.

wojciech-jagodzinski

połącz

Jako socjolog oraz analityk zespołów eksperckich obcuję zarówno z ludźmi (żywymi), jak i danymi (surowymi). Po 10 latach w branży badawczej wykorzystuję na co dzień doświadczenie realizacyjne, analityczne i metodologiczne dla sektora publicznego (samorząd gospodarczy rzemiosła, systemy edukacyjne, rynek pracy, polityka społeczna, rozwój regionalny) oraz prywatnego (service design, branding). W branży lotniczej interesują mnie badania doświadczeń pasażerów i ich praktyczne przełożenie na usługi operatorów, partnerów handlowych i przewoźników.

W BBSG rozwijam metodologię, pozwalającą łączyć statystykę analityczną z interdyscyplinarnymi badaniami jakościowymi, bazującymi na zdobyczach antropologii, socjologii oraz podejścia projektowego.

Jestem absolwentem socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem Polskiego Towarzystwa socjologicznego (PTS) oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) ds. pracodawców.

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.