O firmie

Aby pomóc Klientom osiągnąć wyznaczone cele w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, dostarczamy indywidualne i zoptymalizowane rozwiązania.

Wykwalifikowane wsparcie, elastyczne podejście, trwałe wyniki

Działamy inaczej

Uważamy, że w szybko zmieniającym się otoczeniu trzeba postawić na nieszablonowe rozwiązania oparte na głębokiej znajomości rzeczy i indywidualnym podejściu. Dlatego preferowanym przez nas sposobem realizacji projektów jest bliska współpraca z zespołem Klienta. To pozwala zrozumieć wyzwania stojące przed organizacją Klienta, także te głośno nieartykułowane. BBSG jest w stanie elastycznie reagować na zmieniające się warunki realizacji prac, tak aby nasze rekomendacje dodawały rzeczywistą wartość, były wykonalne i w praktyce akceptowalne przez organizację Klienta.

W realizowanych przez nas projektach łączymy kulturę pracy dużej organizacji z elastycznością działania oraz szybkością podejmowania decyzji. Nasi eksperci osobiście realizują zleconą nam pracę, utrzymując bieżący kontakt z Klientami. Przy realizacji dużych i skomplikowanych projektów umiemy zebrać i zarządzić multidyscyplinarnymi zespołami projektowymi.

Nasze specjalizacje

BBSG specjalizuje się w pracy dla sektora lotniczego. Naszym Klientom oferujemy wiedzę ekspercką i doświadczenie rynkowe zdobyte w czasie realizacji różnorodnych projektów dla wielu klientów z branży lotniczej. Czerpiąc z naszego doświadczenia biznesowego, wiedzy i znajomości rynku oferujemy innowacyjne rozwiązania odpowiadające na najbardziej aktualne wyzwania stojące przed branżą lotniczą.

Oprócz projektów typowo „lotniczych” realizujemy także projekty doradcze o charakterze intermodalnym, na styku różnych rodzajów transportu, zwłaszcza lotniczego i kolejowego.

Równie ważnym i rozwijającym się obszarem naszej działalności jest wsparcie sektora publicznego w kreowaniu bardziej atrakcyjnego dla inwestorów środowiska biznesowego, stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionów i roli sektora publicznego związanej z organizacją infrastruktury transportowej.

Jak możemy pomóc rozwijać Twój biznes?