Sektor publiczny

Od początku istnienia BBSG sektor publiczny jest jednym z podstawowych obszarów naszego zaangażowania. Jesteśmy dumni z faktu, że możemy pomagać polskim samorządom w kreowaniu bardziej atrakcyjnego dla inwestorów środowiska biznesowego, stymulować rozwój gospodarczy regionów, wspierać samorządy w ich roli związanej z organizacją infrastruktury transportowej. W tym sektorze pod uwagę brać należy znacznie bardziej złożone czynniki wpływające na decyzje, niż tylko finansowa stopa zwrotu.

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój gospodarczy regionów

Każdy samorząd dąży do przyciągnięcia jak największej liczby inwestorów. My wierzymy, że warto przyciągać właściwych inwestorów. Takich, którzy stymulują rozwój gospodarczy regionu nie tylko poprzez stworzenie nowych miejsc pracy i wpływy budżetowe z tytułu podatku, ale poprzez stworzenie wartości dla całej gospodarki regionu w postaci sieci kooperacji, wymiany wiedzy, współpracy z sektorem naukowym. Takie inwestycje nie są dziełem przypadku, a wynikiem kompleksowych i przemyślanych działań.

Pomagamy samorządom skutecznie przyciągać dobre inwestycje.

Czy chcesz wiedzieć więcej?

bartosz-baca
Skontaktuj się z: Bartosz Baca
 • 502 18 44 24

W ramach usługi wykonujemy

 • Analizy potencjału inwestycyjnego regionów
 • Warsztaty z zakresu atrakcyjności inwestycyjnej
 • Wsparcie w wyszukiwaniu i komunikacji czynników wspierających atrakcyjność lokalizacji
 • Identyfikacja i angażowanie innych niż samorząd interesariuszy
 • Tworzenie kompleksowej oferty dla inwestorów

Korzyści dla Klienta

 • Wskazanie strategicznych kierunków rozwoju regionu
 • Plan działań dla władz regionalnych
 • Stworzenie modelu przyciągania inwestycji angażującego lokalne firmy i tworzącego sieć współpracy
 • Wzmocnienie kompetencji samorządu
 • Atrakcyjna oferta dla biznesu

Jak możemy pomóc rozwijać Twój biznes?

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.