Kolejny artykuł Bartosza Bacy nt. sposobów oceny wpływu transportu lotniczego na gospodarkę regionów

Na stronie Polskiego Rynku Transportu Lotniczego (www.prtl.pl) opublikowany został drugi z serii artykułów na temat zagadnienia wpływu transportu lotniczego na rozwój gospodarczy regionów, którego współautorem jest Bartosz Baca.

W artykule poruszony został temat wykorzystania narzędzia „Business Connectivity Index” do wsparcia lotnisk i innych interesariuszy sektora lotniczego w pełnym zrozumieniu roli jaką odgrywają lotniska we wzmacnianiu potencjału gospodarczego regionu.

http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/6833