BBSG w Polityce

W ostatnim wydaniu tygodnika Polityka pojawił się komentarz Sebastiana Gościniarka, Partnera w BBSG.

Rozmowa dotyczyła przyszłości rynku lotniczych przewozów na trasach krajowych w Polsce. Sebastian Gościniarek podzielił się z Czytelnikami swoimi obserwacjami na ten temat i ocenił perspektywy odniesienia sukcesu w tym zakresie przez przewoźników oferujących obecnie połączenia lotnicze pomiędzy polskimi miastami.