Business Connectivity Index: metoda kalkulacji, możliwe zastosowanie i wyniki dla Europy Środkowo-Wschodniej

W zeszłotygodniowym artykule opowiedzieliśmy o roli jaką ogrywają lotniska dla rozwoju gospodarczego regionu i o możliwych metodach pomiaru tego wpływu. Dziś opowiemy o Business Connectivity Index (BCI), narzędziu opracowanym w celu wsparcia lotnisk i innych interesariuszy sektora lotniczego w pełnym zrozumieniu roli jaką odgrywają lotniska we wzmacnianiu potencjału gospodarczego regionu, m.in. poprzez przyciąganie bezpośrednich inwestycji, otwieraniu lokalnej gospodarki na nowe rynki i wzmacnianiu powiązań z obecnymi partnerami handlowymi.

Metoda kalkulacji wskaźnika BCI

BCI został opracowany przez York Aviation jako narzędzie, które stara się wyjść naprzeciw niedostatkom innych metod oceny dostępności lotniczej regionu z biznesowego punktu widzenia. BCI ocenia wartość połączeń oferowanych w danym porcie lotniczym pod kątem ich znaczenia dla gospodarki. Podstawę dla tych obliczeń stanowią wyniki prac sieci „Globalisation and World Cities” (jest to europejska grupa badawcza skupiająca się w swoich pracach na analizie trendów globalizacji i ich wpływu na sytuację europejskich i światowych miast). Analizy przeprowadzane przez GaWC opisują decyzje lokalizacyjne ok. 175 światowych podmiotów gospodarczych, w odniesieniu do ponad 500 miast na świecie. W efekcie tych prac powstaje ranking najwartościowszych z biznesowego punktu widzenia miast świata. Wyniki tego rankingu przedstawione są w tabeli poniżej, zaczynając od poziomu „Alpha ++”, zarezerwowanego dla światowych centrów rozwoju gospodarczego: Londynu i Nowego Jorku.

Alpha ++

London, New York

Alpha +

Hong Kong, Paris, Singapore, Tokyo, Sydney, Milan, Shanghai, Beijing

Alpha

Madrid, Moscow, Seoul, Toronto, Brussels, Buenos Aires, Mumbai, Kuala Lumpur, Chicago

Alpha –

Warsaw, Sao Paolo, Zurich, Amsterdam, Mexico City, Jakarta, Dublin, Bangkok, Taipei, Istanbul, Rome, Lisbon, Frankfurt, Stockholm, Prague, Vienna, Budapest, Athens, Caracas, Los Angeles, Auckland, Santiago

Beta +

Washington, Melbourne, Johannesburg, Atlanta, Barcelona, San Francisco, Manila, Bogota, Tel Aviv, Delhi, Dubai, Bucharest

Beta

Oslo, Berlin, Helsinki, Geneva, Copenhagen, Riyadh, Hamburg, Cairo, Luxembourg, Bangalore, Dallas, Kuwait, Boston

Beta –

Munich, Jeddah, Miami, Lima, Kiev, Houston, Guangzhou, Beirut, Karachi, Dusseldorf, Sofia, Monetvideo, Nicosia, Rio de Janeiro, Ho Chi Minh City

Gamma +

Montreal, Nairobi, Bratislava, Panama City, Chennai, Brisbane, Casablanca, Denver, Quito, Stuttgart, Vancouver, Zagreb, Manama, Guatemala City, Cape Town, San Jose, Minneapolis, Santo Domingo, Seattle

Gamma

Ljubljana, Shenzhen, Perth, Calcutta, Guadalajara, Antwerp, Philadelphia, Rotterdam, Amman, Portland, Lagos

Gamma –

Detroit, Manchester, Wellington, Riga, Guayaquil, Edinburgh, Porto, San Salvador, St Petersburg, Tallinn, Port Louis, San Diego, Islamabad, Birmingham (UK), Doha, Calgary, Almaty, Columbus

High Sufficiency

Adelaide, Colombo, Lahore, Tegucigalpa, Vilnius, Phoenix, Hyderabad, Cleveland, Glasgow, Dhaka, Monterrey, Tampa, San Juan, Hanoi, Tunis, Lyon, Leeds, La Paz, Kansas City, Pittsburgh, Orlando, Belgrade, Charlotte, Osaka, Asuncion, Indianapolis, Canberra, Georgetown, Accra, Managua, Bristol, Bologna, Baltimore, Nassau, St Louis, Ottawa, Cologne

Sufficiency

Lausanne, Medellin, Sacramento, Milwaukee, San Jose (CA), Richmond, Las Vegas, Christchurch, Memphis, Hamilton (Ber), Jerusalem, Belfast, Chengdu, Krakow, Hartford, Porto Alegre, Pune, Nashville, Basel, Honolulu, Dar es Salaam, Omaha, Raleigh, Newcastle, Lusaka, Reykavik, Macao, Durban, Valencia, Curitibia, Leipzig, Aberdeen, Dresden, Marseille, Cali, Baku, Liverpool, Ankara, Tianjin, Penang, Salt Lake City, Gaborone, Muscat, Nagoya, Austin, Harare, Winnipeg, Puebla, Nanjing, Kaohsiung City, Tashkent, Dalian, Southampton, Tijuana, Tulsa, Seville, Edmonton, Rochester, Skopje, Strasbourg, Kingston (Jam), Halifax, Labuan, Genoa, Utrecht, Birmingham (USA), Bremen, Cincinnati, Johor Baharu, Tbilisi, Nantes, Cardiff, Hannover, Arhus, Abu Dhabi, New Orleans, Turin, Libreville, Chihuahua, Quebec

Źródło: The World According to GaWC 2010

Dane GaWC, wraz z informacją o istnieniu lub nie połączenia lotniczego z danym miastem oraz danych dotyczących częstotliwości połączeń stanowią elementy wsadowe do modelu ekonometrycznego pozwalającego obliczyć wartość wskaźnika BCI dla danego lotniska.

Zastosowanie wskaźnika BCI

BCI stanowić może ważne narzędzie dla licznych organizacji funkcjonujących na rynku transportu lotniczego:

  • W rękach zarządców lotnisk BCI stanowić może istotne narzędzie pozwalające oszacować wartość lotniska dla lokalnej gospodarki. Narzędzie to pozwala bowiem na kwantyfikację zdolności lotniska do zaspokajania potrzeb świata biznesu;
  • BCI może wspierać przewoźników w negocjacjach z zarządcami lotnisk i ich udziałowcami na temat wysokości opłat lotniskowych i partycypacji w ryzyku finansowym;
  • BCI pozwala również przedstawicielom władz centralnych i samorządowych lepiej zrozumieć rolę lotniska dla gospodarki regionu.

BCI w Europie Środkowej i Wschodniej

W ostatnich latach region Europy Środkowej i Wschodniej należał do grona najszybciej rozwijających się rynków transport lotniczego na świecie. Niezależnie od tego niezaprzeczalnego faktu, należy zadać sobie pytanie w jakim stopniu lotniska regionu wspierały proces gospodarczej integracji miast i regionów, wzmacniając ich dostępność lotniczą i powiązania z głównymi centrami biznesowymi.

Zamieszczone poniżej wykresy koncentrują naszą uwagę na trzech głównych lotniskach regionu (Warszawie, Pradze i Budapeszcie). Na wykresach porównaliśmy wskaźnik BCI tych lotnisk ze wskaźnikiem KOF dla krajów, na terenie których się znajdują. Indeks KOF w uproszczeniu pokazuje poziom globalizacji poszczególnych krajów w oparciu o szereg danych ekonomicznych, społecznych, politycznych i opracowywany jest od wielu lat przez Szwajcarski Instytut Technologii.

Analizując wyniku dla wszystkich trzech lotnisk widać wyraźnie, że na przestrzeni ostatnich lat znacząco poprawiły one swoją ofertę dla ruchu biznesowego, a ich wskaźnik BCI dorównał lub nawet przewyższył wskaźnik KOF dla poszczególnych krajów. Oznacza to, że lotniska stanowiły coraz bardziej istotny element budujący pozycję poszczególnych krajów i miast w globalnej gospodarce.

O wzrastającym statusie gospodarczym głównych miast Europy Środkowo-Wschodniej świadczą również wyniki wyżej wspomnianych rankingów GaWC. W ostatnim wydaniu tego rankingu Warszawa, Praga i Budapeszt dołączyły do grona miast z kategorii „Alpha”, na równi z takimi miastami, jak Frankfurt, Amsterdam, Rzym, Zurich, czy Sztokholm.

Wykres poniżej pokazuje wyniki wskaźnika BCI dla kilku europejskich lotnisk, w tym Warszawy, Pragi i Budapesztu. Wykres pokazuje również geograficzny podział ruchu lotniczego, który wpływa na wysokość wskaźnika dla poszczególnych lotnisk.

wykres1_big

Powyższe wyniki wskazują, że miasta regionu Europy Środkowo-Wschodniej już obecnie dysponują dobrą dostępnością dla biznesowego ruchu lotniczego na kierunkach do i z biznesowych centrów Europy. Stały deficyt widoczny jest natomiast w ofercie łączącej obsługiwane przez te lotniska miasta z długodystansowymi destynacjami lotniczymi, w szczególności z dynamicznie rozwijającymi się centrami biznesowymi na Wschodzie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że niezaprzeczalnie lotniska środkowo- i wschodnioeuropejskie poczyniły znaczący postęp w zapewnianiu dostępności lotniczej nakierowanej na rozwój ruchu biznesowego, tak ważnej dla gospodarczego rozwoju regionu. Jednakże, jeśli gospodarki tych krajów i regionów chcą przejść na kolejny, wyższy etap uczestnictwa w globalnej grze rynkowej, to niezaprzeczalnie pomóc w tym mógłby rozwój długodystansowych połączeń lotniczych oferowanych z lotnisk w Warszawie, Pradze, czy Budapeszcie.

Bartosz Baca
BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze

James Brass
York Aviation

(artykuł ukazał się na portalu PRTL.pl 27 stycznia 2012 r.)

Źródło: The World According to GaWC 2010

Pobierz