BBSG w TVN CNBC

Sebastian Gościniarek był gościem programu „Wartość!” w telewizji TVN CNBC.

Rozmowa dotyczyła kondycji przewoźników lotniczych w kontekście weryfikacji prognoz wyników finansowych linii lotniczych dokonanej przez IATA. Sebastian odpowiadał na pytania redaktorów prowadzących program o wartość rynku i przychodów, kondycję przewoźników europejskich i różnice w wynikach osiąganych przez linie z różnych regionów. Niezbyt optymistyczny jest fakt, że w najgorszej sytuacji są niestety przewoźnicy europejscy, dla których prognozy IATA przewidują stratę netto w wysokości 1,1 mld USD w 2012 roku.