BBSG partnerem merytorycznym Airports 2012

W dniach 14-15 listopada w hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się 8. edycja międzynarodowej konferencji Airports 2012. BBSG jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Tegoroczna konferencja będzie poświęcona dwóm głównym tematom:

  • Główne wyzwania rynku lotniczego w najbliższej przyszłości
  • Rynek cargo lotniczego

W ramach konferencji odbędzie się również Gala Awionetka 2012 – 4. edycja spotkania branży lotniczej, podczas którego zostaną wręczone prestiżowe nagrody Awionetki 2012.

Wśród zaproszonych prelegentów i panelistów wymienić należy przedstawicieli europejskich portów lotniczych, agentów handlingowych, przewoźników, IATA, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, BBSG.

Szczegóły na temat agendy konferencji i warunków uczestnictwa znajdziecie Państwo na:

http://actiaconferences.com/airports-conference-20121.html