BBSG o kondycji LOTu dla PRTL.pl

Na portalu PRTL.pl opublikowany został artykuł Sebastiana Gościniarka dotyczący obecnej kondycji i przyszłości LOTu.

Artykuł jest głosem w dyskuji nt. przyszłości narodowego przewoźnika i koncentruje się na zgadanieniach prywatyzacji i zdolności przewoźnika do generowania przychodów.

Artykuł został również opublikowany na portalu PRTL.pl pod adresem:

http://www.prtl.pl/linie_lotnicze_artykuly,11340,1