BBSG zakończyło realizację projektu dla lotniska w Kiszyniowie

Zespół BBSG wspólnie z kolegami z biura PwC w Rumunii zakończył realizację projektu dla lotniska w Kiszyniowe (KIV).

W zakres projektu wchodziło określenie optymalnej formy zaangażowania partnera prywatnego w rozwój lotniska. Projekt był kontynuacją wcześniejszych prac wykonywanych pod egidą i współfinansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny.