BBSG na II Forum Innowacji Transportowych

W dniach 5-6 grudnia Sebastian Gościniarek brał udział w II Forum Innowacji Transportowych, które odbywało się w warszawskim hotelu Apart.

II Forum stanowiło platformę do interdyscyplinarnej debaty i dyskusji nad zagadnieniami innowacji w transporcie, logistyce i infrastrukturze, mającym strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego Polski, Unii Europejskiej i Świata.

Uczestnikami i odbiorcami debat byli przedstawiciele a) sektora publicznego i administracji w tym administracji państwowej, a w szczególności samorządów i miast; b) sektora prywatnego i praktyki gospodarczej; c) nauki tj. uczonych i pracowników nauki, uniwersytetów, instytutów badawczych i rozwojowych, think-tanków. Sebastian był moderatorem sesji VI Forum: Bezpieczeństwo, ekologia, jakość – trzy wymiary nowoczesnych technologii transportowych i infrastrukturalnych XXI wieku.