Biała Księga Infrastruktury

Celem autorów „Białej Księgi Infrastruktury” jest opisanie problemów polskiej infrastruktury i zarekomendowaniem działań, które obecny stan mogłyby pozytywnie odmienić. Sebastian Gościniarek i Ewa Stopyra z BBSG zostali zaproszeni do grona autorów Białej Księgi, jako eksperci z zakresu infrastruktury lotniskowej. Biała Księga stanowić ma punkt wyjścia do ogólnokrajowej dyskusji na temat relacji między podmiotami zaangażowanymi w inwestycje w polską infrastrukturę transportową i przesyłową a krajowym wzrostem gospodarczym i jakością życia w Polsce.

Pobierz