Sebastian Gościniarek na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Sebastian Gościniarek był moderatorem sesji „Porty lotnicze i rynek lotniczy w Polsce” na VI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach odbywającym się w dniach 7-9 maja 2014.

Sesja dyskusyjna poruszała takie zagadnienia jak:

  • Szanse i ryzyka związane z rozwojem infrastruktury lotniskowej
  • Lotnicze przewozy pasażerskie – dynamika i prognozy
  • Linie lotnicze i gospodarze portów – standardy i praktyka wzajemnych relacji
  • Determinanty decyzji przewoźnika w zakresie uruchomienia połączenia lotniczego
  • Czynniki decydujące o rozwoju ruchu przylotowego i wylotowego z regionu
  • Finansowanie inwestycji w portach lotniczych

Udział w sesji wzięli: Bartłomiej Bodio – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej, Komisja Infrastruktury; Michał Janowski – Doradca na Rynki Europejskie, Departament Turystyki i Miejsc Wypoczynkowych, Autonomiczna Republika Adżarii; Michał Kaczmarzyk – Dyrektor Naczelny, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”; Andrzej Kobielski – Wiceprezes Zarządu, Enter Air Sp. z o.o.; Zbigniew Sałek – Pełnomocnik-Doradca Prezesa ds. Rozwoju Inwestycji, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; Artur Tomasik – Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Prezes Zarządu, Związek Regionalnych Portów Lotniczych