Opinia ekspercka dla Związku Regionalnych Portów Lotniczych

Wspierając Związek Regionalnych Portów Lotniczych sporządziliśmy opinię ekspercką w zakresie potrzeby funkcjonowania na rynku przewoźnika regionalnego obsługującego ruch z regionalnych portów lotniczych.

Zakres naszych prac

Związek Regionalnych Portów Lotniczych, mając na celu rozwój ruchu w regionalnych portach lotniczych, poszukiwał rozwiązania dla poszerzenia siatki połączeń z tych portów lotniczych o połączenia do europejskich lotnisk transferowych i na trasach krajowych. ZRPL wypracował zestaw tez, które wskazują na potrzebę zaoferowania takich połączeń z lotnisk regionalnych przez przewoźnika regionalnego.

W ramach prac zweryfikowaliśmy tezy postawione przez ZRPL i przygotowaliśmy rekomendacje.

Nasze podejście

W pierwszym kroku dokonaliśmy weryfikacji tez postawionych przez Związek, to jest:

Teza 1: Istnieje niezaspokojony popyt na połączenia z portów regionalnych w ruchu krajowym i zagranicznym, w tym do portów tranzytowych (hubów).

Potencjał popytu dla połączeń zagranicznych został określony metodami symulacyjnymi z uwzględnieniem konkurencji portów lotniczych, za pomocą narzędzia x-via web. Dla połączeń krajowych wykonaliśmy analizę historycznych danych o ruchu krajowym za ostatnie 5 lat.

Teza 2: Nieskonsumowany popyt będzie rósł

W celu weryfikacji tej tezy przeprowadziliśmy analizę dotyczącą możliwości wzrostu popytu na lotniskach regionalnych w oparciu o dane historyczne i w wyniku zmian determinantów transportu lotniczego i związanych z tym zmian w potencjale ruchu lotniczego oraz odejścia od koncepcji lotniska centralnego.

Teza 3: Nieskonsumowany popyt może zagospodarować przewoźnik regionalny, obsługujący ruch krajowy oraz połączenia do lotnisk transferowych.

W celu weryfikacji tej tezy przeprowadziliśmy analizę, która pozwoliła odpowiedzieć na pytanie czy faktycznie przewoźnik regionalny może w najbardziej efektywny sposób zagospodarować nieskonsumowany popyt, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego ograniczenia operacyjne.

W kolejnym kroku określiliśmy:

  • Optymalny podział ruchu pomiędzy przewoźnika regionalnego i krajowego
  • Konsekwencje dla lotnisk i regionów realizacji koncepcji obsługiwania ruchu krajowego i ruchu do portów przesiadkowych przez przewoźnika regionalnego
  • Warunki konieczne i ryzyka realizacji tej Koncepcji

Wartość projektu i korzyści

W wyniku naszej pracy przygotowana została opinia, która pozytywnie zweryfikowała zasadność tez przedstawionych przez ZRPL i zawierała wnioski i rekomendacje co do możliwych i najkorzystniejszych rozwiązań wprowadzenia w życie koncepcji obsługiwania ruchu krajowego i ruchu do portów przesiadkowych przez przewoźnika regionalnego. Opinia ta została wykorzystana przez ZRPL:

  • W dalszych pracach i konsultacjach w ramach Związku
  • W dyskusji z potencjalnym przewoźnikiem, który mógłby realizować połączenia z portów regionalnych
  • W rozmowach z instytucjami zajmującymi się transportem lotniczym w kraju, takimi jak Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Skarbu Państwa i Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ważny wniosek

Dywersyfikacja skomunikowania Polski z zagranicą jest dla regionalnych portów lotniczych korzystna – zwiększenie dostępności do połączeń międzykontynentalnych oraz zwiększenie możliwości wyboru połączeń przesiadkowych po Europie powoduje nie tylko wzrost liczby pasażerów, ale i w istotny sposób poprawia dostępność terytorialną, co jest jednym z generatorów ruchu w transporcie lotniczym.

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.