BBSG w Pulsie Biznesu

We wrześniowym wydaniu dodatku „Transport i Logistyka” do Pulsu Biznesu pojawiła się wypowiedź Bartosz Bacy na temat perspektyw pojawienia się w Polsce nowych linii niskokosztowych.

Bartosz opowiedział o obecnych realiach rynkowych, które nie sprzyjają realizacji nowych projektów w zakresie przewozów lotniczych. Bartosz wspomniał również o źródłach takiej właśnie sytuacji rynkowej i skomentował krótko model biznesowy, nieistniejącego już przewoźnika, OLT Express.

Pobierz
bartosz-baca

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Jestem też ekspertem Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego. W pracy dla sektora lotniczego staram się poszukiwać nowych modeli wzrostu przychodów pozalotniczych i synergii we współpracy pomiędzy firmami lotniczymi a podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu tej branży. Fascynuje mnie obszar związany z poprawą doświadczenia pasażerów i innowacyjne podejście do tworzenia nowych usług dla pasażerów.

Pracuję dla jednostek sektora publicznego, które usprawniają swoje systemy przyciągania inwestycji i chcą bardziej skutecznie stymulować rozwój gospodarczy miast i regionów.

Wcześniej pracowałem w zespole Transportu Infrastruktury i Sektora Publicznego w PwC. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes 1 we Francji oraz Studiów Podyplomowych: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

bartosz-baca