BBSG na Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO

W ubiegłym  tygodniu Bartosz Baca, Partner w BBSG, uczestniczył w dyskusji panelowej: „Cargo lotnicze w Europie i w Polsce. Czy czeka nas boom?”. Bartosz, występując w roli moderującego panel, dyskutował ze swoimi gośćmi na temat źródeł niskich wolumenów obsługiwanego na polskich lotniskach frachtu i możliwych źródłach poprawy tej sytuacji w najbliższych latach.

Mimo różnic w diagnozie obecnej sytuacji większość dyskutujących zgodziła się, że rynek lotniczego cargo w Polsce generuje istotny potencjał, choć do boomu jeszcze daleko.