Bartosz Baca ekspertem Komisji Europejskiej

Bartosz Baca, Partner w BBSG, objął funkcję eksperta Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego. Bartosz będzie przez okres 3 lat wspierał Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w zakresie zrównoważonych rozwiązań w sektorze lotniskowym.