Kongres Rynku Lotniczego 2021

W ostatni piątek, 17 września Sebastian Gościniarek uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Powrót pasażerów. Jak pandemia zmieniła standardy obsługi podróży lotniczych?”. Ciekawi paneliści, ciekawa dyskusja. Nie ma wątpliwości, że pandemia zmieniła nie tylko standardy, ale też samych pasażerów. Świat lotniczy nie będzie taki sam. Przerabiając popularne biznesowe powiedzonko „nie można robić wszystkiego inaczej i oczekiwać takich samych rezultatów jak wcześniej…”