RailFreight Summit 2021

Podczas RailFreight Summit 2021 Bartosz Baca, jako ekspert Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, wziął udział w panelu dyskusyjnym „Polska narracja na Nowym Jedwabnym Szlaku”. Bartosz wraz z przedstawicielem DHL Thomas Kowitzki, Miłosz Witkowski z IFB oraz Tomasz Langowski reprezentującym Langowski Logistics opowiedzieli o aktualnych wyzwaniach dla Polski na Nowym Jedwabnym Szlaku, w oparciu o własne doświadczenia biznesowe.