Zaangażowanie inwestorów prywatnych w lotnisko w Kiszyniowie

W projekcie dla lotniska w Kiszyniowie dokonaliśmy oceny możliwych sposobów zaangażowania inwestorów prywatnych w rozwój lotniska. Nasza praca obejmowała wskazanie optymalnego modelu zaangażowania inwestora na lotnisku w Kiszyniowe i przygotowanie transakcji we wskazanym modelu współpracy.

Zakres naszych prac

Zakres projektu obejmował m.in.:

  • Analizę atrakcyjności inwestycyjnej portu lotniczego dla inwestorów
  • Aspekty finansowe i prawne zaangażowania inwestora prywatnego
  • Plan biznesowy
  • Analizę ryzyk występujących w procesie realizacji inwestycji przez inwestora prywatnego
  • Opracowanie wskaźników efektywności dla zarządzającego portem lotniczym
  • Opracowanie kryteriów i warunków wyboru inwestora

Wartość projektu i korzyści

W wyniku projektu jako optymalny model współpracy z inwestorem wskazany został model koncesyjny. Właściciel lotniska w Kiszyniowie otrzymał kompleksowy model zaangażowania i współpracy z inwestorem prywatnym. Opracowane zostały również elementy niezbędne dla przeprowadzenia samego procesu  wyboru partnera i nawiązania współpracy pomiędzy stroną publiczną i prywatną.

Ważny wniosek

Rynek Europy Środkowo-Wschodniej nadal tylko w ograniczonym stopniu wykorzystuje dostępne modele współpracy strony publicznej i prywatnej w sektorze lotniskowym. Spodziewamy się jednak w najbliższych latach znaczącego wzmocnienia trendu w poszukiwaniu trwałej współpracy lotnisk z inwestorami branżowymi i finansowymi.

Zobacz inne historie sukcesu naszych Klientów

Wsparcie dużego dostawcy usług z sektora healthcare w wejściu na rynek lotniskowy

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.