VI Aviation Breakfast

BBSG po raz kolejny współorganizowała z portalem PRTL.pl i Polskim Klubem Lotniczym spotkanie z cyklu Aviation Breakfast.