VI Aviation Breakfast

BBSG po raz kolejny współorganizowała z portalem PRTL.pl i Polskim Klubem Lotniczym spotkanie z cyklu Aviation Breakfast. Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat pozycji polskiego sektora lotniczego w nowej perspektywie finansowej UE.

Uczestnicy spotkania, w tym m.in. przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych, PPL, ULC, lotnisk regionalnych, przewoźników oraz zaproszeni eksperci dyskutowali na temat możliwości finansowania sektora lotniczego w przyszłej unijnej perspektywie finansowej 2014-2020, optymalnych kierunków inwestycji w najbliższych latach, czy dotychczasowych doświadczeń w zakresie finansowania inwestycji rozwojowych.

Spotkanie moderował Sebastian Gościniarek, Partner w BBSG, a gospodarzem spotkania było Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Szczegółowe podsumowanie spotkania dostępne jest tutaj.