BBSG współorganizatorem III Aviation Breakfast

BBSG już po raz trzeci współorganizował spotkanie z cyklu Aviation Breakfast. Tym razem spotkanie poświęcone było zagadnieniu Strategii Rozwoju Polskiego Systemu Transportu Lotniczego. Uczestnicy spotkania, w tym m.in.