BBSG współorganizatorem III Aviation Breakfast

BBSG już po raz trzeci współorganizował spotkanie z cyklu Aviation Breakfast. Tym razem spotkanie poświęcone było zagadnieniu Strategii Rozwoju Polskiego Systemu Transportu Lotniczego.

Uczestnicy spotkania, w tym m.in. przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ULC, PAŻP, portów lotniczych, linii lotniczych, władz regionalnych i środowiska naukowego zastanawiali się czy polski rynek transportu lotniczego potrzebuje centralnej strategii rozwoju. Przedstawiciele najważniejszych podmiotów funkcjonujących na tym rynku przedstawili swoje oczekiwania wobec takiego dokumentu oraz wskazali optymalny ich zdaniem zakres regulacji.

Spotkanie moderował Sebastian Gościniarek, Partner w BBSG.

Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie:

http://www.prtl.pl/aviation_breakfast/7726