BBSG na Seminarium Związku Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL)

W dniach 5 i 6 lipca Sebastian Gościniarek i Bartosz Baca wzięli udział w seminarium dotyczącym intermodalności lotnisk.

Seminarium składało się z wystąpień Prezesa Związku p. Artura Tomasika i zaproszonych gości oraz dyskusji prowadzonej przez Sebastiana Gościniarka. Dyskusja obejmowała takie zagadnienia jak definicja intermodalności w przypadku portów lotniczych, korzyści z intermodalności, odpowiedzialność za rozwój i bariery do pokonania. W seminarium uczestniczyli szefowie regionalnych portów lotniczych oraz zaproszeni goście z Ministerstwa Transportu, ULC, PAŻP, PPL, CUPT, PKP i LOT S.A. Seminarium zakończyło się przyjęciem przez Związek stanowiska w sprawie rozwoju intermodalności z zamiarem kontynuacji prac w tym kierunku.