Czy LOT w pełni wykorzystuje swój potencjał przychodowy?

Wiele się mówi i pisze o kondycji naszego narodowego przewoźnika, o tym jak się restrukturyzuje, że koszty ma za wysokie, jak powinien zostać sprywatyzowany. To oczywiście ważne tematy, ale nie jedyne ważne dla LOTu. Bardzo mało słychać głosów o tym czy w pełni wykorzystuje on swój potencjał przychodowy tkwiący w podstawowej działalności. Istotne są tutaj dwa aspekty. Jeden to kwestia siatki połączeń i polityki cenowej, które powinny maksymalizować przychody z przewozów lotniczych. Ale to temat raczej na rozprawę doktorską niż na blog. Drugi obszar to przychody z usług dodatkowych, świadczonych w powiązaniu z usługami przewozowymi.

Te dodatkowe usługi mogą generować dodatkowy przychód, ale też wzmacniać ofertę przewozową. Ten potencjał moim zdaniem jest tylko w znikomym stopniu wykorzystywany przez przewoźnika. Do takiego stwierdzenia skłania mnie przegląd stron internetowych kilku przewoźników, w tym PLL LOT, jaki wykonałem ostatnio. Na większości z nich można znaleźć mniej lub bardziej bogatą ofertą hoteli, pobytów, pakietów przelot i hotel, wypożyczalni samochodów i wielu innych usług. Na stronie LOTu oferta ta jest dość ograniczona. Oczywiście można przez tą stronę zarezerwować samochód czy hotel przez pośrednika, ale mam wrażenie, że działa to raczej na zasadzie absolutnego minimum usług jakie przewoźnik lotniczy powinien świadczyć. Linie lotnicze coraz częściej idą w kierunku organizacji całej podróży pasażera czy to biznesowego czy turystycznego, a nie tylko oferowania usługi przewozowej.

Mam mocne wrażenie, że w działaniach restrukturyzacyjnych LOT na pierwszy plan wyszło cięcie wszystkiego co się da, bez większej dbałości o stronę przychodową. A to oznacza zwijanie działalności. Wszak LOT nie ma być mini przewoźnikiem z najniższymi kosztami, ale efektywnie działającą linią z konkurencyjną ofertą na rynku. Rozwój dodatkowych usług na pewno by w tym pomógł. Zwłaszcza w czasach gdy coraz trudniej zarobić na chleb tylko z działalności przewozowej.

sebastian-gosciniarek

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą lotniczą. Pracowałem dla lotnisk, linii lotniczych, firm handlingowych, samorządów i instytucji rządowych, inwestorów prywatnych w Polsce i w regionie CEE. Realizowałem projekty doradcze obejmujące zagadnienia strategiczne, rozwojowe, plany biznesowe, finansowanie i współpracę z inwestorami i podmiotami prywatnymi.

Szczególnie angażuję się w planowanie rozwoju działalności lotnisk, współpracę przewoźników i lotnisk, rozwój połączeń lotniczych, poprawę connectivity, współpracę różnych środków transportu. Pracuję też nad projektami z zakresu rozwoju gospodarczego i wpływu komunikacji lotniczej na atrakcyjność inwestycyjną regionów i miast. Interesują mnie zagadnienia wpływu działalności lotniczej na rozwój gospodarczy i społeczny – powiązanie wyzwań rozwojowych dla kraju i regionów z działaniami biznesowymi na poziomie poszczególnych podmiotów.

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota – Carlson School of Management, gdzie zdobyłem tytuł MBA.

sebastian-gosciniarek