Airports 2012

W dniach 14-15 listopada odbyła się w Warszawie dziewiąta już edycja konferencji Airports. Tegoroczne wydarzenie skupiło się na dwóch istotnych dla rynku lotniczego zagadnieniach: głównych wyzwaniach dla rynku w najbliższej przyszłości oraz lotniczych przewozach cargo.

W pierwszym dniu konferencji występujący i uczestnicy dyskutowali o perspektywach branży, kryzysie i możliwościach wzrostu. Konkluzje wynikające z dyskusji były nadspodziewanie optymistyczne. Wydaje się, że rynek utrzyma tendencję wzrostową, choć na sukces trzeba będzie zapracować dużo bardziej intensywną pracą niż do tej pory. Kluczem do sukcesu wydaje się zastosowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych poprawiających tzw. passenger experience. Drugi dzień konferencji poświęcony był zagadnieniom cargo lotniczego. Główne pytanie jakie przyświecało uczestnikom to: czy jest możliwe aby w regionie CEE rozwinął się hub cargo albo przynajmniej lotnisko będące istotnym graczem na tym rynku? Tu niestety odpowiedź nie była tak optymistyczna. Szereg przeszkód z którymi borykają się lotniska w regionie nie pozwala oczekiwać, że pojawi się w średnim okresie gracz na skalę europejską.

W pierwszym dniu konferencji odbyła się też doroczna Gala Awionetka, w trakcie której ogłoszono laureatów nagrodzonych Awionetkami. Wyboru dokonała Kapituła pod przewodnictwem Prof. dr hab. Elżbiety Marciszewskiej. Laureatami Awionetki 2012 w poszczególnych kategoriach zostali:

  • Osobistość roku – Piotr Okieńczyc Prezes Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin
  • Najlepsza Linia Lotnicza – Wizz Air
  • Najlepszy Port lotniczy – Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina
  • Wydarzenie roku – otwarcie Portu Lotniczego Modlin