Passenger experience

Passenger experience… Trudne słowo! Nawet jeśli przetłumaczyć to co oznacza? Doświadczenie pasażera? Ale o co chodzi? W skrócie to całość doświadczeń pasażera z podróży lotniczej. Pojęcie powszechnie znane i stosowane na większości lotnisk w Europie Zachodniej czy USA. Niestety w Polsce dopiero przebija się do świadomości zarządzających.

Przebija się powoli i jakby w ograniczonej formie – ograniczonej do fajnego terminala, żeby jakieś sklepy były, obecność na portalach społecznościowych, no może jeszcze darmowe Wi-Fi. To jest duuużo za mało! Za mało aby się wyróżnić w stosunku do innych portów lotniczych w kraju, za mało w stosunku do innych portów w Europie. Trzeba zdać sobie sprawę że nie tylko ilością oferowanych połączeń żyje pasażer i walka o jego względy odbywa się na wielu płaszczyznach. Zwłaszcza tam gdzie mamy do czynienia z zachodzeniem na siebie obszarów ciążenia – patrz KRK i KTW.

Do tej pory panowało podejście, że zarządzający wiedzą czego pasażer potrzebuje i według własnych pomysłów chcą mu zrobić dobrze. Na tym tle interesującą inicjatywą wykazał się Finnair i Finnavia – zarządca lotniska w Helsinkach ze swoim programem Quality Hunters. Wciągnęli do „zabawy” kogo? Samych pasażerów! To pasażerowie sprzedają im pomysły na to jak poprawić swoje „doświadczenie z podróży”. Program zaowocował różnymi pomysłami, np. wymiana książek, czy wprowadzenie nowych dań na lotach długodystansowych. Niby nic wielkiego ale już sam fakt wciągnięcia pasażerów w rozwój swojego produktu i zrobienie wokół tego odpowiedniego „show” odróżnia przewoźnika i lotnisko w oczach pasażerów. Na korzyść! Drobne sprawy ale może nie od razu trzeba przebudować cały terminal aby dokonać zmiany na korzyść!?

I takie myślenie powinno przyświecać naszym zarządzającym. To zaowocuje większą liczbą pasażerów. Zwłaszcza że sytuacja narodowego przewoźnika spycha nasz kraj w kierunku lotniczego zaścianka i temu trzeba przeciwdziałać.

sebastian-gosciniarek

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą lotniczą. Pracowałem dla lotnisk, linii lotniczych, firm handlingowych, samorządów i instytucji rządowych, inwestorów prywatnych w Polsce i w regionie CEE. Realizowałem projekty doradcze obejmujące zagadnienia strategiczne, rozwojowe, plany biznesowe, finansowanie i współpracę z inwestorami i podmiotami prywatnymi.

Szczególnie angażuję się w planowanie rozwoju działalności lotnisk, współpracę przewoźników i lotnisk, rozwój połączeń lotniczych, poprawę connectivity, współpracę różnych środków transportu. Pracuję też nad projektami z zakresu rozwoju gospodarczego i wpływu komunikacji lotniczej na atrakcyjność inwestycyjną regionów i miast. Interesują mnie zagadnienia wpływu działalności lotniczej na rozwój gospodarczy i społeczny – powiązanie wyzwań rozwojowych dla kraju i regionów z działaniami biznesowymi na poziomie poszczególnych podmiotów.

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota – Carlson School of Management, gdzie zdobyłem tytuł MBA.

sebastian-gosciniarek