Coraz trudniej o publiczną pomoc dla lotnisk

Komisja Europejska ogłosiła właśnie zakończenie kolejnego etapu prac nad nowymi wytycznymi dotyczącymi pomocy publicznej dla lotnisk i linii lotniczych. Z opublikowanych informacji wynika, że Komisja chce dokładniej kontrolować sposób wydatkowania środków publicznych na budowę nowych portów lotniczych.

Faktycznie, do tej pory powstające w Europie nowe porty lotnicze w dość wybiórczy sposób wpadały pod lupę urzędników unijnych. Ci, którzy mieli mniej szczęścia borykali bądź nadal borykają się z unijnymi strażnikami. Ci, którzy szczęścia mieli więcej, liczą na to, że będzie ono trwało. A przecież żaden nowy projekt lotniskowy w Polsce realizowany w ostatnich latach nie powstaje bez zaangażowania środków publicznych i jako taki podlega unijnym regułom konkurencji.

Co więc będą oznaczać nowe wytyczne Komisji Europejskiej dla inicjatorów nowych projektów lotniskowych? Myślę, że nie tak wiele. Nadal projekty lotniskowe będą musiały czynić zadość testowi rynkowemu i być, przynajmniej w teorii, na tyle atrakcyjne, aby racjonalnie działający inwestor prywatny był zainteresowany ich wsparciem. Można jednak spodziewać się większej czujności ze strony urzędników Komisji, którzy po wielu latach zauważyli nadwyżki przepustowości lotniskowej w niektórych regionach Europy. Czy wynika to z faktu, że Joaquim Almunia, obecny komisarz ds. konkurencji pochodzi z Hiszpanii? Hiszpanii, która w ostatnich latach służy za przykład najbardziej nierozsądnie wydawanych w Unii pieniędzy na infrastrukturę lotniskową, ze sztandarowym przykładem w postaci portu lotniczego Ciudad Real o przepustowości 10 mln pasażerów, wybudowanego za 1,1 mld euro, obecnie pozbawionego ruchu lotniczego.

Podsumowując, myślę więc, że to nie sama treść nowych wytycznych może stanowić zagrożenie dla ambitnych polskich samorządowców planujących kolejne nowe lotniska w Polsce. Dużo poważniejszym problemem byłoby dla nich bardziej restrykcyjne podejście unijnych urzędników, pilnujących zasad konkurencji. Ale czy nie do tego właśnie zostali oni powołani?

bartosz-baca

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Jestem też ekspertem Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego. W pracy dla sektora lotniczego staram się poszukiwać nowych modeli wzrostu przychodów pozalotniczych i synergii we współpracy pomiędzy firmami lotniczymi a podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu tej branży. Fascynuje mnie obszar związany z poprawą doświadczenia pasażerów i innowacyjne podejście do tworzenia nowych usług dla pasażerów.

Pracuję dla jednostek sektora publicznego, które usprawniają swoje systemy przyciągania inwestycji i chcą bardziej skutecznie stymulować rozwój gospodarczy miast i regionów.

Wcześniej pracowałem w zespole Transportu Infrastruktury i Sektora Publicznego w PwC. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes 1 we Francji oraz Studiów Podyplomowych: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

bartosz-baca