VI Aviation Breakfast

BBSG po raz kolejny współorganizowała z portalem PRTL.pl i Polskim Klubem Lotniczym spotkanie z cyklu Aviation Breakfast.

V Aviation Breakfast

BBSG po raz kolejny współorganizował z portalem PRTL.pl spotkanie z cyklu Aviation Breakfast. Spotkanie poświęcone było dyskusji nad najbardziej aktualnym zagadnieniem dla branży, czyli przyszłością LOTu.

BBSG współorganizatorem III Aviation Breakfast

BBSG już po raz trzeci współorganizował spotkanie z cyklu Aviation Breakfast. Tym razem spotkanie poświęcone było zagadnieniu Strategii Rozwoju Polskiego Systemu Transportu Lotniczego. Uczestnicy spotkania, w tym m.in.