Głos ludu

13 lutego odbyła się w Warszawie kolejna konferencja Lotnisko 2014. Poruszano na niej ciekawe tematy dotyczące bieżących problemów i wyzwań, przed jakimi stoi branża lotnicza w naszym kraju. Wśród tematów znalazły się dwa szczególnie mnie interesujące – nawet miałem przyjemność moderować dyskusję w tym zakresie:

  • Aktywna czy pasywna koncepcja rozwoju transportu lotniczego, jako najbardziej dynamicznego sektora gospodarki.
  • Polski Holding Lotniczy – wizja konsolidacji i umocnienia polskich przedsiębiorstw branży lotniczej?

Kiedy zapraszano mnie do poprowadzenia tych sesji, wśród prelegentów/panelistów były bardzo ważne osoby z Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki… Ciekawie było obserwować, jak wraz ze zbliżaniem się terminu konferencji panowie po kolei wypadali…

Nie jest to pierwsza impreza branżowa, na której przedstawiciele strony rządowej nie dopisali. Problem dla organizatorów, ale nie tylko. Dla mnie osobiście pewien znak czasów i stosunku władz do sektora… Wszak na konferencji były poruszane żywotne kwestie dla branży! I co, rząd nie ma nic do powiedzenia!? Nic do skomentowania!? Żadnych planów, pomysłów!? Dla branży, która ma pomóc naszemu krajowi zająć należne mu miejsce w światowym podziale pracy. No chyba że to takie plany, którymi nie warto się dzielić, zwłaszcza z ludźmi którzy się trochę na temacie znają?

A może po prostu wystarczy że sobie lud pogada…

sebastian-gosciniarek

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą lotniczą. Pracowałem dla lotnisk, linii lotniczych, firm handlingowych, samorządów i instytucji rządowych, inwestorów prywatnych w Polsce i w regionie CEE. Realizowałem projekty doradcze obejmujące zagadnienia strategiczne, rozwojowe, plany biznesowe, finansowanie i współpracę z inwestorami i podmiotami prywatnymi.

Szczególnie angażuję się w planowanie rozwoju działalności lotnisk, współpracę przewoźników i lotnisk, rozwój połączeń lotniczych, poprawę connectivity, współpracę różnych środków transportu. Pracuję też nad projektami z zakresu rozwoju gospodarczego i wpływu komunikacji lotniczej na atrakcyjność inwestycyjną regionów i miast. Interesują mnie zagadnienia wpływu działalności lotniczej na rozwój gospodarczy i społeczny – powiązanie wyzwań rozwojowych dla kraju i regionów z działaniami biznesowymi na poziomie poszczególnych podmiotów.

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota – Carlson School of Management, gdzie zdobyłem tytuł MBA.

sebastian-gosciniarek