Szykuje się wojna przewoźników

Sygnał do mobilizacji wojsk dała Komisja Europejska zwracając się do „wszystkich zainteresowanych stron” o przedstawienie uwag i opinii, które pomogłyby w ocenie zgodności pomocy publicznej dla LOT-u z zasadami i przepisami unijnymi. Pierwsze armaty zostały już wytoczone. Ba, oddano nawet pierwsze strzały. Na razie z armat obsługiwanych przez żołnierzy pod flagą irlandzkiego niskokosztowego przewoźnika.

Ryanaira dwa razy zapraszać bowiem nie było trzeba. Na razie przewoźnik ten ogólnie zakwestionował zasady współpracy LOT-u z PPL-em (lotniskiem Chopina) i ratalne spłacanie przez LOT zadłużenia.

LOT zapowiada kontratak. Trudno jednak wyobrazić sobie w jakim trybie ten kontratak miałby nastąpić, bo z formalnego punktu widzenia może on obecnie tylko odpierać zarzuty dotyczące swojej działalności. Z drugiej strony, paradoksem jest, że pierwszym strażnikiem zasad równej konkurencji pomiędzy przewoźnikami działającymi na polskim rynku miałby stać się przewoźnik, który wśród filarów modelu biznesowego ma finansowanie swojej działalności z różnego typu dopłat od podmiotów publicznych.

Przypatrując się tym manewrom, odnoszę jednak wrażenie, że to dopiero wstępne potyczki, a prawdziwe działa wytoczone zostałyby gdyby ostatecznie zdecydowano się na powołanie do życia Polskiego Holdingu Lotniczego, który ma połączyć pod jednym dachem m.in. LOT i PPL. Dopiero wtedy inni przewoźnicy operujący z lotniska Chopina zabraliby się za kwestionowanie metod ratowania LOT-u. I obawiam się, że nie staliby na straconej pozycji.

bartosz-baca

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Jestem też ekspertem Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego. W pracy dla sektora lotniczego staram się poszukiwać nowych modeli wzrostu przychodów pozalotniczych i synergii we współpracy pomiędzy firmami lotniczymi a podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu tej branży. Fascynuje mnie obszar związany z poprawą doświadczenia pasażerów i innowacyjne podejście do tworzenia nowych usług dla pasażerów.

Pracuję dla jednostek sektora publicznego, które usprawniają swoje systemy przyciągania inwestycji i chcą bardziej skutecznie stymulować rozwój gospodarczy miast i regionów.

Wcześniej pracowałem w zespole Transportu Infrastruktury i Sektora Publicznego w PwC. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes 1 we Francji oraz Studiów Podyplomowych: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

bartosz-baca