BBSG o lotniskach lokalnych

W tym tygodniu Bartosz Baca z BBSG miał okazję zaprezentować szerokiej publiczności wyniki zakończonego właśnie w BBSG projektu dotyczącego potencjału rozwoju lotnisk lokalnych w Wielkopolsce.

Prezentacja wyników prac odbyła się podczas organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konferencji, a temat rozwoju lotnisk lokalnych wzbudził ożywioną dyskusję wśród uczestników konferencji. Do kluczowych wyzwań, które stoją obecnie przed tego typu obiektami lotniskowymi należą, zdaniem zespołu BBSG:

  • wypracowanie spójnego pomysłu biznesowego na lotnisko
  • zbudowanie platformy rozwoju poszczególnyh obiektów przy współudziale samorządów, aeroklubów i przedsiębiorców
  • pozyskanie finansowania na ich rozwój