Bezpieczeństwo przede wszystkim

Inwestycje w obszarze bezpieczeństwa są szczęśliwym wyjątkiem od reguły braku wsparcia projektów lotniskowych w nowej perspektywie finansowej UE. Ważniejsza jest jednak perspektywa globalna, która w równie znaczący sposób wpływa na los sektora lotniczego w Polsce.

Nadejście nowego roku sprzyja podsumowaniom, ale też przepowiadaniu tego, co może spotkać nas w Nowym Roku. Ja sam, zainspirowany pytaniem skierowanym do kapituły nagrody przyznawanej przez jeden z branżowych portali, przez chwilę oddałem się refleksji na temat tego, co wyznaczać będzie oś naszych branżowych dyskusji w 2015 roku.

Dla mnie odpowiedź wydaje się jasna. Otóż na pierwszy plan, moim zdaniem, wybijają się kwestie bezpieczeństwa. Z polskiej perspektywy prostym uzasadnieniem jest fakt, że inwestycje w obszarze bezpieczeństwa są szczęśliwym wyjątkiem od reguły braku wsparcia projektów lotniskowych w nowej perspektywie finansowej UE. Ważniejsza jest jednak perspektywa globalna, która w równie znaczący sposób wpływa na los sektora lotniczego w Polsce.

Po tragicznym dla światowego lotnictwa cywilnego roku 2014, który szczególnie negatywnie zapisał się w historii azjatyckich przewoźników, to właśnie kwestie bezpieczeństwa, zarówno z punktu widzenia przewoźników, jak i infrastruktury lotniskowej, uznać należy za kluczowe. Ogromne znaczenie ma tu oczywiście również rosnące zagrożenie terrorystyczne, którego nie sposób nie docenić.

Jakby na potwierdzenie mojej opinii, właśnie w tym tygodniu znany nowojorski magazyn „Aviation Week” wybrał człowieka roku 2014, a dokładniej – osobę, która w mijającym roku miała największy wpływ na światowy sektor lotniczy. Dodam, że niekoniecznie chodzi o wpływ pozytywny. Wybór padł na prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina.

Decyzja ta związana jest m.in. z zasługami laureata dla „stymulowania” rozwoju lotnictwa wojskowego (czego dowodem są incydenty z udziałem lotnictwa rosyjskiego i natowskiego), ale wskazuje się również na wpływ Rosji pod rządami Putina na kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Faktycznie, mało kto chyba spodziewał się, że rok 2014 przyniesie tak dramatyczne wydarzenia jak zestrzelenie nad terytorium Ukrainy Boeinga 777 należącego do Malaysia Airlines w lipcu 2014 roku.

Trudno nie zgodzić się z opiniami, iż było to wydarzenie praktycznie bezprecedensowe dla światowego lotnictwa. Zestrzelono bowiem samolot pasażerski, którego lot nie miał żadnego związku z toczącą się wojną – ani miejsce startu, ani cel podróży, ani siedziba przewoźnika, czy narodowość ofiar nie pozostawały w związku z konfliktem. Co więcej, zestrzelono samolot, który znajdował się na wysokości ponad 10 tys. metrów, którą tradycyjnie uznaje się za „bezpieczną”.

bartosz-baca

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Jestem też ekspertem Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego. W pracy dla sektora lotniczego staram się poszukiwać nowych modeli wzrostu przychodów pozalotniczych i synergii we współpracy pomiędzy firmami lotniczymi a podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu tej branży. Fascynuje mnie obszar związany z poprawą doświadczenia pasażerów i innowacyjne podejście do tworzenia nowych usług dla pasażerów.

Pracuję dla jednostek sektora publicznego, które usprawniają swoje systemy przyciągania inwestycji i chcą bardziej skutecznie stymulować rozwój gospodarczy miast i regionów.

Wcześniej pracowałem w zespole Transportu Infrastruktury i Sektora Publicznego w PwC. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes 1 we Francji oraz Studiów Podyplomowych: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

bartosz-baca