Rozwijanie czy zwijanie?

W grudniu ubiegłego roku Urząd Marszałkowskie Województwa Mazowieckiego przedstawił do publicznych konsultacji projekt rozwoju infrastruktury lotniskowej na Mazowszu. Jedną z nielicznych instytucji, która go skonsultowała i przekazała swoje uwagi jest Polski Klub Lotniczy. I właśnie na tym komentarzu chciałbym się skupić bardziej niż na samym projekcie Urzędu.

W samej opinii PKLu jest szereg uwag, z którymi można się zgadzać lub nie. Ale przynajmniej jedna z nich warta jest szczególnego odnotowania. Otóż autorzy opinii piszą tak: „Aby zbudować całościową i efektywnie rozwijającą się sieć lotnisk w Polsce (mających rozwijającą się siatkę regularnych połączeń lotniczych przez przewoźników tradycyjnych i niskobudżetowych), które będą miały szanse na rozwój i konkurowanie z innymi lotniskami w Europie naszym zdaniem istnieje konieczność stworzenia systemu transportu intermodalnego opartego o wybrane, największe lotniska zintegrowane z siecią linii kolejowych dużych i wielkich prędkości.”

I tak: „Aby to się zmieniło (konkurowanie o tego samego pasażera!) lotniska muszą obsługiwać więcej pasażerów, a to możliwe będzie wtedy kiedy ich liczba zamiast rosnąć zmniejszy się, przy jednoczesnej poprawie ich dostępności.”

Interesująca, choć bardzo daleko idąca koncepcja. Wprawdzie nie zostało to wyraźnie powiedziane, ale należy dorozumieć, że dla mniejszych lotnisk nie ma miejsca i musiałyby zniknąć z mapy naszego kraju. Każde byle nie nasze – krzyknie chór oburzonych. Nie jest zadaniem tego tekstu rozważać, które lotnisko do likwidacji, a które do rozwoju jako węzeł intermodalny, ale propozycja jako taka „trzyma się kupy” jak mawiają. Lotniska jako duże, intermodalne węzły transportowe, łatwo dostępne, z szerokim wyborem tras i przewoźników, otoczone interesującą ofertą dla biznesu… Obrazek jak z bajki. Dobrze, że za marzenia nie karzą! Ale chyba zaczną, bo póki co rzeczywistość nie jest w stanie nawet koncepcyjnie zbliżyć się do tego bajkowego obrazka.

sebastian-gosciniarek

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą lotniczą. Pracowałem dla lotnisk, linii lotniczych, firm handlingowych, samorządów i instytucji rządowych, inwestorów prywatnych w Polsce i w regionie CEE. Realizowałem projekty doradcze obejmujące zagadnienia strategiczne, rozwojowe, plany biznesowe, finansowanie i współpracę z inwestorami i podmiotami prywatnymi.

Szczególnie angażuję się w planowanie rozwoju działalności lotnisk, współpracę przewoźników i lotnisk, rozwój połączeń lotniczych, poprawę connectivity, współpracę różnych środków transportu. Pracuję też nad projektami z zakresu rozwoju gospodarczego i wpływu komunikacji lotniczej na atrakcyjność inwestycyjną regionów i miast. Interesują mnie zagadnienia wpływu działalności lotniczej na rozwój gospodarczy i społeczny – powiązanie wyzwań rozwojowych dla kraju i regionów z działaniami biznesowymi na poziomie poszczególnych podmiotów.

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota – Carlson School of Management, gdzie zdobyłem tytuł MBA.

sebastian-gosciniarek