Vivat Kratowice

Pewnie prezesi lotnisk w Krakowie i Katowicach skrzywią się za użycie tej nazwy, bo oba lotniska stanowczo dbają o podkreślanie swojej odrębności, ale trudno. Bardzo uważnie starają się też oficjalnie szpil, a nawet szpilek sobie nie wbijać, ale konkurencja między nimi jest aż nadto oczywista i zrozumiała.

Nie sposób jednak nie zauważyć, z jaką dynamiką – mimo tej konkurencji – rozwijają się oba porty lotnicze (a może właśnie dzięki niej?). Z całym szacunkiem dla rozwoju innych lotnisk w kraju, ale to co się dzieje na południu Polski zasługuje na szczególne zainteresowanie.

Od dłuższego już czasu docierają do nas informacje o projektach rozwojowych na Balicach i w Pyrzowicach, więc nie tutaj miejsce na ich opisywanie. Mnie bardziej interesuje aspekt rynkowy – gdzie to doprowadzi oba lotniska? Wygląda na to, że w tym roku do prawie siedmiu milionów pasażerów łącznie. Przy rozwijającej się sieci transportu naziemnego wkrótce i ta granica pęknie, bo obszar ciążenia zacznie obejmować nowe obszary, także poza granicami Polski. Nie mam wątpliwości, że zarządy lotnisk dostrzegają ten fakt, ale to chyba za mało. Trzeba przygotować dla tych pasażerów interesującą, zaprojektowaną dla nich ofertę. To istotnie zwiększy atrakcyjność portów w oczach Czechów i Słowaków. A stąd już tylko krok do kolejnych wzrostów i przeciwwagi dla Lotniska Chopina na południu. Korzyści dla regionów? Oczywiste!

Trudno będzie jednak dokonać tego lotniskom samodzielnie, a raczej efekty będą mniejsze niż mogłyby być. O ile formalnie drogi do powstania Kratowic nie widzę – bo i w sumie po co – to w myśleniu zarządów i regionów im prędzej taka nazwa zacznie w głowach się pojawiać tym lepiej. Dla wszystkich.

sebastian-gosciniarek

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą lotniczą. Pracowałem dla lotnisk, linii lotniczych, firm handlingowych, samorządów i instytucji rządowych, inwestorów prywatnych w Polsce i w regionie CEE. Realizowałem projekty doradcze obejmujące zagadnienia strategiczne, rozwojowe, plany biznesowe, finansowanie i współpracę z inwestorami i podmiotami prywatnymi.

Szczególnie angażuję się w planowanie rozwoju działalności lotnisk, współpracę przewoźników i lotnisk, rozwój połączeń lotniczych, poprawę connectivity, współpracę różnych środków transportu. Pracuję też nad projektami z zakresu rozwoju gospodarczego i wpływu komunikacji lotniczej na atrakcyjność inwestycyjną regionów i miast. Interesują mnie zagadnienia wpływu działalności lotniczej na rozwój gospodarczy i społeczny – powiązanie wyzwań rozwojowych dla kraju i regionów z działaniami biznesowymi na poziomie poszczególnych podmiotów.

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota – Carlson School of Management, gdzie zdobyłem tytuł MBA.

sebastian-gosciniarek