o nas bez nas

O Europejskiej Strategii Rozwoju Lotnictwa bez nas

Przedstawiciele branży lotniczej, decydenci polityczni i różne zainteresowane strony wzięli właśnie udział w wysłuchaniu publicznym nt. realizacji strategii UE w dziedzinie lotnictwa, zorganizowanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.