Pasażerowie z krajów sąsiadujących na polskich lotniskach?

Od dawna wiadomo, że obszar oddziaływania lotnisk nie ogranicza się do terytorium kraju. Tak się już dzieje i niektóre polskie lotniska obsługują pasażerów z krajów sąsiadujących. Jednak skala tego zjawiska nie jest dobrze znana.

To zagadnienie nie jest zbyt obszernie analizowane ale jakiś czas temu natknąłem się na interesującą analizę na podstawie danych WB Data. W sposób jednoznaczny potwierdza, że niektóre polskie lotniska mają szansę konkurować o pasażerów z Czech, Słowacji czy nawet Niemiec. Dotyczy to głównie lotnisk zlokalizowanych w pasie południowym, ale też Szczecina. Pewnym brakiem tej analizy jest jednak skupienie się na dostępności, czasach dojazdów i wynikającym z tego obszarze oddziaływania. To bardzo ważny aspekt, ale nie jedyny. Można by rzec, że jest to warunek konieczny ale niewystarczający aby skutecznie konkurować o pasażerów z Czech, Słowacji, Niemiec czy nawet Ukrainy.

Niezwykłą wagę ma bieżąca analiza zmieniającej się sytuacji na rynku lotniczym i w sąsiadujących portach lotniczych po drugiej stronie granicy. Jako przykład podać można zamknięcie lotniska Tegel – czy to kreuje szanse dla lotniska w Goleniowie?

Kolejnym ważnym elementem jest promocja polskich lotnisk i połączeń z tych lotnisk za granicą. Takich akcji do tej pory jak na lekarstwo. I rzecz kolejna, ale nie najmniej ważna to zaprojektowanie odpowiedniej usługi dla tych pasażerów. Service design staje się coraz bardziej popularnym narzędziem i warto go stosować także na lotniskach.

Myśląc o rozwoju polskich lotnisk, liczbie pasażerów skupiamy się na rynku polskim a w moim przekonaniu nikt nie bardzo chce się schylić po może nie miliony ale na pewno tysiące pasażerów do wzięcia z Ostrawy, Żliny, Lwowa czy Cottbus. Czemu nie?

sebastian-gosciniarek

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą lotniczą. Pracowałem dla lotnisk, linii lotniczych, firm handlingowych, samorządów i instytucji rządowych, inwestorów prywatnych w Polsce i w regionie CEE. Realizowałem projekty doradcze obejmujące zagadnienia strategiczne, rozwojowe, plany biznesowe, finansowanie i współpracę z inwestorami i podmiotami prywatnymi.

Szczególnie angażuję się w planowanie rozwoju działalności lotnisk, współpracę przewoźników i lotnisk, rozwój połączeń lotniczych, poprawę connectivity, współpracę różnych środków transportu. Pracuję też nad projektami z zakresu rozwoju gospodarczego i wpływu komunikacji lotniczej na atrakcyjność inwestycyjną regionów i miast. Interesują mnie zagadnienia wpływu działalności lotniczej na rozwój gospodarczy i społeczny – powiązanie wyzwań rozwojowych dla kraju i regionów z działaniami biznesowymi na poziomie poszczególnych podmiotów.

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota – Carlson School of Management, gdzie zdobyłem tytuł MBA.

sebastian-gosciniarek