Grecja na sprzedaż

Konsorcjum Fraport-Copelouzos Group podpisało z rządem greckim (a precyzyjniej – z funduszem Hellenic Republic Assets Development Fund odpowiedzialnym m.in. za prowadzenie działań prywatyzacyjnych) 40-letnią umowę koncesji na zarządzanie 14 regionalnymi lotniskami w Grecji.

Ciąg skojarzeń: Grecja-strefa Euro-Niemcy-fundusz powierniczy-prywatyzacja lotnisk nie brzmi najlepiej. W efekcie, wielu doszukuje się tu realizacji zasady, w myśl której Niemcy już od dawna dyktują Grecji co ma robić i jak, a głównymi beneficjentami tych działań są niemieckie przedsiębiorstwa. Inni mówią, że Grecy „sami sobie na to zasłużyli”, a prywatyzacja lotnisk greckich to efekt normalnego działania biznesowego, realizowanego w drodze regularnego postępowania przetargowego.

Osobiście myślę, że prawda jak zwykle leży gdzieś po środku i ani ci pierwsi, ani drudzy nie mają monopolu na rację. Faktem jest, że rząd grecki szczególnego wyjścia nie miał. Jeśli zgodził się na warunki stawiane przez wierzycieli, to umowę winien realizować. Faktem jest również, że zwycięstwo Fraportu w postępowaniu na zarządzanie 14 greckimi lotniskami podsyca spekulacje o niebiznesowym charakterze transakcji.

Nie podoba mi się, że znowu procedurze zaangażowania partnerów prywatnych w rozwój sektora lotniskowego przyklejana jest łatka wyprzedaży narodowych sreber, utraty kontroli nad żywotną dla rozwoju kraju infrastrukturą. A przecież nie o to we współpracy z partnerami prywatnymi chodzi, a o dwustronne korzyści, które można uzyskać, w co głęboko wierzę.

Jest też prawdopodobne, że za kilka lat okaże się, że Fraport, jako doświadczony zarządca lotnisk, pokazał na co go stać i doprowadził greckie lotniska do takiego poziomu sprawności i efektywności, że odczaruje całą transakcję.

 

bartosz-baca

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Jestem też ekspertem Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego. W pracy dla sektora lotniczego staram się poszukiwać nowych modeli wzrostu przychodów pozalotniczych i synergii we współpracy pomiędzy firmami lotniczymi a podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu tej branży. Fascynuje mnie obszar związany z poprawą doświadczenia pasażerów i innowacyjne podejście do tworzenia nowych usług dla pasażerów.

Pracuję dla jednostek sektora publicznego, które usprawniają swoje systemy przyciągania inwestycji i chcą bardziej skutecznie stymulować rozwój gospodarczy miast i regionów.

Wcześniej pracowałem w zespole Transportu Infrastruktury i Sektora Publicznego w PwC. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes 1 we Francji oraz Studiów Podyplomowych: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

bartosz-baca