Rozwój sektora lotniczego odbywa się dzięki, czy mimo braku ingerencji administracji centralnej?

Lotnisko Chopina: ciągły wzrost – kolejny rekord”, „Polska firma Linetech kupuje Adria Airways Tehnika”, „Katowice Airport: rekordowy miesiąc”, „Modlin rośnie w siłę”, „Enter Air idzie na giełdę”. To tylko kilka przykładów gazetowych nagłówków z ostatnich dni. Medialny obraz rynku dowodzi tego, o czym branża dobrze wie. Polski rynek lotniczy trzyma się mocno na ścieżce silnego wzrostu i ani polityczne zawieruchy, ani czynniki globalne obniżające konkurencyjność tego sektora, na razie nie wydają się mu przeszkadzać.

No właśnie, zacząłem znowu zastanawiać się jaki wpływ na rynek lotniczy ma brak realnego zainteresowania branżą ze strony władz centralnych. Od lat utyskujemy bowiem na brak strategii dla sektora, czy ogólnie mówiąc brak realnego zaangażowania. Mimo tego rynek dynamicznie się rozwija Może właśnie dzieje się tak dzięki, a nie mimo braku interwencji władzy centralnej?

Może jest tak, że brak nadmiernej regulacji i ograniczenie się do kwestii zasadniczych (takich jak np. zagadnienia bezpieczeństwa) jest receptą na sukces? Rynek lotniczy jest rynkiem konkurencyjnym i mimo wszelkich zastrzeżeń związanych ze specyfiką infrastruktury lotniskowej, zdrowa konkurencja ma charakter stymulujący.

Żeby było jasne, nie jestem zwolennikiem skrajnej deregulacji czy całkowitego wycofania się państwa z sektora lotniczego, ale poddaje pod rozwagę nowego kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury te zagadnienia. Jeśli się nie mylę, organy władzy centralnej odpowiedzialne za poszczególne sektory gospodarki mają swoim branżom służyć. Jeśli więc Ministerstwo Infrastruktury poważnie traktuje tę misję, niech zacznie z rynkiem rozmawiać. Jeśli nie wie jak dalece regulować rynek lotniczy, to niech zapyta ludzi faktycznie na tym rynku działających, co ich zdaniem byłoby najlepsze. Narzędzi ku temu nie brakuje. A moment, swoiste nowe otwarcie, wydaje się na takie ćwiczenie idealny.

bartosz-baca

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Jestem też ekspertem Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego. W pracy dla sektora lotniczego staram się poszukiwać nowych modeli wzrostu przychodów pozalotniczych i synergii we współpracy pomiędzy firmami lotniczymi a podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu tej branży. Fascynuje mnie obszar związany z poprawą doświadczenia pasażerów i innowacyjne podejście do tworzenia nowych usług dla pasażerów.

Pracuję dla jednostek sektora publicznego, które usprawniają swoje systemy przyciągania inwestycji i chcą bardziej skutecznie stymulować rozwój gospodarczy miast i regionów.

Wcześniej pracowałem w zespole Transportu Infrastruktury i Sektora Publicznego w PwC. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes 1 we Francji oraz Studiów Podyplomowych: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

bartosz-baca