Warto się promować!

Katowice Airport to jeden z tematów najnowszej „Strefy Biznesu”, lifestyle’owego magazynu „Dziennika Zachodniego” dla menedżerów. Niektórzy powiedzą „próżność, próżność i tylko próżność” albo „ciszej jedziesz dalej będziesz” i temu podobne mądrości. A jednak coś w tym jest.

Zwłaszcza, że większość tego materiału ma być poświęcona wpływowi lotniska na region. Ta wiedza i świadomość, że lotniska istotnie wpływają na gospodarkę regionu, a nie są tylko miejscem skąd można odlecieć na wakacje jest powszechna w branży lotniczej, ale już wśród ogółu społeczeństwa nie bardzo.

Niestety, wiedzy tej brak nie tylko wśród zwykłych ludzi, ale także wśród tych, którzy próbują kształtować gospodarkę na poziomie regionalnym i krajowym. Świadczy o tym choćby brak szczególnej atencji dla transportu lotniczego w planach gospodarczych rządu, w tym w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

A szkoda, bo oprócz oczywistego stwierdzenia, że lotniska są znaczącymi pracodawcami (i jako podmioty gospodarcze, i jako miejsca działania szeregu firm), to transport lotniczy odgrywa kluczową rolę dla rozwoju gospodarczego, łącząc rynki lokalne z rynkami światowymi. Efektem wzrostu aktywności gospodarczej związanej z transportem lotniczym lub indukowanej przez świadczenie usług transportu lotniczego jest wzrost zatrudnienia i poziomu dobrobytu. Wzrost gospodarczy stymuluje popyt, w tym popyt na usługi transportu lotniczego. W ten sposób zamyka się koło rozwoju.

Według szacunków ACI Europe (Airports Council International) każdy 1 milion pasażerów generuje około 950 miejsc pracy na lotnisku i w otoczeniu lotniska, 2950 miejsc pracy w skali regionu i kraju. Licząc w przybliżeniu, na bazie wyników przewozowych za 2015 rok to daje 120 tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Efekty bezpośrednie, pośrednie i indukowane mają wymierny wpływ na sytuację budżetów centralnego i lokalnego poprzez wpływy podatkowe – PIT, CIT i podatki lokalne. Przede wszystkim jednak w globalnej gospodarce, lotnictwo odgrywa rosnącą rolę w poprawie dostępności regionu dla podróżnych biznesowych, wspiera transport towarów oraz napływ turystów.

To właśnie ten rodzaj wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy jest najważniejszy i w największym stopniu wyraża korzyści z posiadania i rozwijania transportu lotniczego. Wraz z postępującą globalizacją, kwestia dostępności międzynarodowych rynków dla handlu i inwestycji nabiera kluczowego znaczenia dla konkurencyjności kraju i utrzymania koniunktury gospodarczej.

I warto ten fakt promować bo wydaje się, że świadomość tego jest niewystarczająca.

sebastian-gosciniarek

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą lotniczą. Pracowałem dla lotnisk, linii lotniczych, firm handlingowych, samorządów i instytucji rządowych, inwestorów prywatnych w Polsce i w regionie CEE. Realizowałem projekty doradcze obejmujące zagadnienia strategiczne, rozwojowe, plany biznesowe, finansowanie i współpracę z inwestorami i podmiotami prywatnymi.

Szczególnie angażuję się w planowanie rozwoju działalności lotnisk, współpracę przewoźników i lotnisk, rozwój połączeń lotniczych, poprawę connectivity, współpracę różnych środków transportu. Pracuję też nad projektami z zakresu rozwoju gospodarczego i wpływu komunikacji lotniczej na atrakcyjność inwestycyjną regionów i miast. Interesują mnie zagadnienia wpływu działalności lotniczej na rozwój gospodarczy i społeczny – powiązanie wyzwań rozwojowych dla kraju i regionów z działaniami biznesowymi na poziomie poszczególnych podmiotów.

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota – Carlson School of Management, gdzie zdobyłem tytuł MBA.

sebastian-gosciniarek