Wykład dla studentów Uczelni Łazarskiego

W niedzielę 22 maja na zaproszenie doktor Anny Konert Sebastian Gościniarek miał okazję poprowadzić dla studentów Uczelni Łazarskiego 4-godzinny wykład na temat perspektyw rozwoju światowego i krajowego rynku lotniczego. Omawiane kwestie dotyczyły w szczególności: oczekiwanego rozwoju rynku w ujęciu wolumenowym i jakościowym, czynników wpływających na rozwój sektora i polityki transportowej państwa.  Elementem wykładu był warsztat na temat strategii lotniczej dla Polski. Studenci wykazali duże zainteresowanie możliwością wskazania podmiotów potencjalnie zaangażowanych w tworzenie takiej strategii oraz opracowania zawartości merytorycznej dokumentu.