Aviation Breakfast o Centralnym Porcie Lotniczym

W poniedziałek 27 czerwca odbył się VII Aviation Breakfast, którego tematem był projekt Centralnego Portu Lotniczego. Spotkanie zorganizowane przez portal Polski Rynek Transportu Lotniczego było okazją do dyskusji środowiska lotniczego o celowości realizacji projektu nowego Centralnego Portu Lotniczego. Nasz kolega Sebastian Gościniarek przedstawił na spotkaniu prezentację omawiającą efekty projektu „Koncepcja lotniska centralnego dla Polski – prace analityczne” zrealizowanego w 2010 roku na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury. Warto przypomnieć, że Sebastian i Bartosz Baca uczestniczyli w pracach nad powstaniem tego dokumentu.