Ile wart jest nasz czas i dlaczego loty długodystansowe do Krakowa na pewno powrócą

Chyba każdy na pytanie o to ile wart jest jego czas, odpowie: bardzo dużo. Niektórzy stwierdzą nawet, że ich czas jest bezcenny. Czas stał się już dawno towarem, którym się handluje i który ma swoją wymierną wartość, szczególnie w sektorze transportu. Czym dłuższa jest trasa do pokonania tym oczywiście transport lotniczy staje się bardziej konkurencyjny. Ale czy zastanawiali się kiedyś Państwo ile gotowi są zapłacić, aby zaoszczędzić choćby godzinę na swojej podróży lotniczej? Jest to pytanie o tyle ważne, że odpowiedź na nie może być ciekawą wskazówką dla podejmowania decyzji o uruchamianiu bezpośrednich połączeń na trasach długodystansowych.

Jedna z globalnych wyszukiwarek lotów (Skyscanner), przenalizowała 100 najbardziej popularnych w skali globalnej tras długodystansowych i wyliczyła, że przeciętny pasażer gotowy jest zapłacić średnio 8 dolarów za każdą zaoszczędzoną godzinę podróży. Stawka ta różni się na poszczególnych trasach, w zależności od istniejącej na danej trasie konkurencji, biznesowego czy turystycznego jej charakteru i czasu pobytu w destynacji docelowej (jeśli jedziemy na dłużej to i pewnie łatwiej zaakceptujemy dłuższą podróż i mniej za jej skrócenie jesteśmy gotowi zapłacić). W skali pojedynczej podróży 8 USD może nie wydawać się kwotą porażającą, ale dla przewoźnika każdy dodatkowy dolar przychodu na pojedynczym pasażerze ma wartość niebagatelną.

Sojusznikiem linii lotniczej w tej walce o dodatkowe przychody musi bezwzględnie być port lotniczy. Lotnisko na wzmożonym ruchu będzie oczywiście korzystać, ale to właśnie po jego stronie jest istotna praca domowa do odrobienia w zakresie zwiększenia efektywności operacji i skrócenia czasu podróży. Pamiętajmy bowiem, że pasażerowie traktują podróż lotniczą jako całość i nie oceniają jakości poszczególnych jej elementów i czasu ich trwania osobno – liczy się czas od drzwi do drzwi, a nie tylko czas lotu.

I na koniec lokalna wisienka na torcie. Wybrano również 10 tras długodystansowych w skali globalnej, które obecnie nie są obsługiwane połączeniami bezpośrednimi, a które dają najwyższy potencjalny przychód z każdej zaoszczędzonej przez pasażera godziny podróży. Wśród tych tras pojawia się połączenie Nowy Jork-Kraków, na którym przeciętny pasażer jest gotów zapłacić dodatkowo aż 10 dolarów za każdą zaoszczędzoną godzinę.  Na pewno na lotnisku w Krakowie i w siedzibie LOTu w Warszawie obok tej informacji nie powinno się przejść obojętnie.

bartosz-baca

Jestem jednym z założycieli i Partnerem w BBSG. Jestem też ekspertem Komisji Europejskiej ds. rynku lotniczego. W pracy dla sektora lotniczego staram się poszukiwać nowych modeli wzrostu przychodów pozalotniczych i synergii we współpracy pomiędzy firmami lotniczymi a podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu tej branży. Fascynuje mnie obszar związany z poprawą doświadczenia pasażerów i innowacyjne podejście do tworzenia nowych usług dla pasażerów.

Pracuję dla jednostek sektora publicznego, które usprawniają swoje systemy przyciągania inwestycji i chcą bardziej skutecznie stymulować rozwój gospodarczy miast i regionów.

Wcześniej pracowałem w zespole Transportu Infrastruktury i Sektora Publicznego w PwC. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes 1 we Francji oraz Studiów Podyplomowych: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

bartosz-baca