Wielka debata o lotnisku regionalnym w Białymstoku

W środę 11 stycznia w Białymstoku nasz kolega Sebastian Gościniarek uczestniczył w debacie poświęconej idei budowy lotniska regionalnego w Białymstoku. Debata zorganizowana przez lokalne media miała za zadanie uświadomić mieszkańcom Podlasia różne, pozytywne i negatywne, konsekwencje uruchomienia na Podlasiu regionalnego portu lotniczego na kilka dni przed regionalnym referendum w tej sprawie. W debacie na zaproszenie organizatorów brali udział lokalni politycy, przedstawiciele biznesu i media oraz zaproszeni eksperci, w tym Sebastian, który uczestniczył w panelu „Jak lotnisko może wpłynąć na rozwój regionu”.