Impact mobility rEVolution’18

30 sierpnia nasz kolega Sebastian Gościniarek uczestniczył w dyskusji poświęconej CPK zorganizowanej przez Impact mobility rEVolution’18 jako część większej dyskusji o zmianach w mobilności. O zagadnieniach związanych z tym projektem dyskutowali  przedstawiciele branży, start-upów, ośrodków naukowych z udziałem wiceministra infrastruktury Mikołaja Wilda, prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego i prezesa PPL Mariusza Szpikowskiego.