Na Kongresie Kolejowym o pax experience

Na ostatnim Kongresie Kolejowym Bartosz Baca uczestniczył w panelu dotyczącym komercjalizacji dworców kolejowych. Rozmowa dotyczyła zarówno formalnych i finansowych aspektów współpracy  z najemcami, jak i wyzwania polegającego na kreowaniu spójnego doświadczenia pasażera transportu kolejowego.