O przyszłości rynku lotniczego na SGH

W środę 13 marca nasz kolega Sebastian uczestniczył w Szkole Głównej Handlowej w panelu dyskusyjnym na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dyskusja była częścią większej konferencji o przyszłości transportu lotniczego w Polsce zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych. BBSG było partnerem tego studenckiego wydarzenia. Wierzymy, że warto dzielić się wiedzą.